Κυριακή 15 Ιουλίου 2018

Μιά τρύπα στο νερό, ή αλλιώς: "Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων".


Η προχειρότητα με την οποία νομοθετεί το ελληνικό κράτος είναι παροιμιώδης.
Εν προκειμένω αναφέρομαι στίς διατάξεις για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ».
Ήδη από την πρώτη πιλοτική φάση της κτηματογράφησης για το Εθνικό Κτηματολόγιο, και μετά τα προβλήματα που αυτή παρουσίασε ευθύς αμέσως, μια -μικρή είναι αλήθεια- ομάδα συναδέλφων, εξέφρασε την άποψη οτι η διαδικασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας χωρίς κάποιο συνοδευτικό στοιχείο γεωμετρικού προσδιορισμού του ακινήτου, δέν θα έπρεπε να συνεχισθεί.
Η ασάφεια στον προσδιορισμό του ακινήτου οδήγησε σε καθυστερήσεις, πολύ υψηλότερο κόστος και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία των πολιτών.
Οι απόψεις που είχαν εκφρασθεί τότε συνίσταντο γενικά στην υποχρέωση υποβολής μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας, των στοιχείων των κορυφών του πολυγώνου που ορίζει τα όρια του ακινήτου.
Αυτό θα επιβάρυνε αρχικά ελάχιστα τον ιδιοκτήτη, αλλά θα επιτάχυνε και θα απλούστευε την όλη διαδικασία ενώ οι πολίτες θα απέφευγαν την ταλαιπωρία και τα επιπλέον έξοδα.
Στο πλαίσιο του ν.4014/11 και του ν.4178/13 (για τα αυθαίρετα) θεσπίσθηκε μιά διαδικασία κατά την οποία όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν δικαιοπραξίες εν ζωή, σε όλη την επικράτεια, απεικονίζονται υποχρεωτικά στον ορθοφωτοχάρτη της ΕΚΧΑ Α.Ε. μέσω μιάς εφαρμογής του ΤΕΕ.
Έτσι λοιπόν, τα τελευταία 7 – 8 χρόνια, όλα τα γεωτεμάχια για τα οποία έχει συνταχθεί κάποια εγγραπτέα συμβολαιογραφική πράξη, περιέχονται και εμφανίζονται στον ως άνω ορθοφωτοχάρτη.
Το πρόβλημα εδώ είναι οτι δέν προβλέφθηκε ένα «εργαλείο» ώστε τα γεωτεμάχια αυτά να εισέρχονται στον ορθοφωτοχάρτη ψηφιακά, με χρήση αρχείου συντεταγμένων ή/και ως πολύγωνα κατά τίς προδιαγραφές των διανυσματικών αρχείων dxf.
Η εισαγωγή γινόταν -και γίνεται ακόμη- γραφικά, χωρίς τήρηση κάποιων συγκεκριμένων προδιαγραφών.
Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, νύκτωρ, μέσα σ’ έναν νόμο για τους υδρογονάνθρακες, χώνεται το «άρθρο 40»  (ν.4409/16, άρθρο 40).
Εκεί, προαναγγέλλεται η υποχρέωση υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν εγγραπτέες πράξεις, στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ, σε ηλεκτρονική μορφή, με όρους, τρόπο, προϋποθέσεις και διαδικασία που θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση.
Ασαφές και αντιφατικό σε πολλά σημεία το κείμενο* του άρθρου 40, άφησε να δημιουργηθεί μιά περιρρέουσα ατμόσφαιρα οτι η διαδικασία αυτή θα αφορούσε μόνο τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που υποβάλλονται στην ΕΚΧΑ ΑΕ σε έντυπη, έως τώρα, μορφή.
Αίφνης όμως, στο ΦΕΚ 2216Β/14-6-18 δημοσιεύεται η υπουργική απόφαση που ορίζει προδιαγραφές, τρόπους και διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής όλων των διαγραμμάτων που συντάσσονται σε όλη τη χώρα, στην βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ, δίδοντας προθεσμία έναρξης της διαδικασίας έναν (1) μήνα!!!
Δηλαδή, μέχρι την Δευτέρα, 16-7-2018!
Κατ’ αρχήν οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται απαιτούν μελέτη από τους μηχανικούς αλλά και ανάλυση και επεξηγήσεις από τα στελέχη της ΕΚΧΑ ΑΕ, κάτι που δέν έχει γίνει και δέν μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες μέρες!...
Επίσης, η διαδικασία υποβολής και ελέγχου απαιτεί εκμάθηση με την βοήθεια (ενδεχομένως) των συλλογικών φορέων των μηχανικών.
Αλλά και η χρήση ειδικού λογισμικού για την «ηλεκτρονική υπογραφή» απαιτεί κι’ αυτή χρόνο και βοήθεια εκμάθησης.
Γίνονται αυτά τα πράγματα σε λίγες μέρες;;;
Τέλος, μου είναι δύσκολο να παρακολουθήσω το σκεπτικό των στόχων των συντακτών αυτών των τεχνικών προδιαγραφών.
Εικάζω, οτι ο στόχος μπορεί να είναι η δημιουργία ενός «ψηφιδωτού» των ιδιοκτησιών πρός μελλοντική χρήση από την ΕΚΧΑ ΑΕ για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.
Μιά ιδέα δηλαδή που όπως είπαμε είχε εκφραστεί ήδη πρίν 20 χρόνια...
Στήν περίπτωση αυτή γιατί απαιτείται η καταγραφή και υποβολή και μάλιστα σε διακριτά layers των θεσμικών γραμμών (Ρυμοτομία, Αιγιαλοί κλπ);;
Νομίζουν οτι οι θεσμικές αυτές γραμμές που θα καταχωρούνται από κάθε ιδιώτη μηχανικό θα συμπίπτουν μεταξύ τους;;;
Αστείο πράγμα!
Και τί θα κάνουν στην περίπτωση διαφορών;;
Είναι απολύτως σαφές οτι την ευθύνη της προσάρτησης όλων αυτών των θεσμικών γραμμών δέν μπορεί να έχει άλλος εκτός από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», όπως εξ’ άλλου προβλέπει και ο νόμος.
Θα μπορούσαν να ειπωθούν και πολλά άλλα, αλλά δέν έχει μεγάλη σημασία.
Είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού οτι πρόκειται για άλλη μιά γραφειοκρατική διαδικασία με μόνο στόχο την έκδοση ενός ακόμη «Κωδικού» για να δικαιολογηθεί ενδεχομένως κάποιο «προαπαιτούμενο»...
Πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα...
Άν στην διαδικασία του ν.4014/11 είχε απλά προστεθεί το κατάλληλο εργαλείο εισαγωγής του πολυγώνου του εκάστοτε γεωτεμαχίου, θα είχε γίνει η δουλειά και με το παραπάνω. Εξ’ άλλου, και σ’ αυτήν την διαδικασία παράγεται «μοναδικός κωδικός» που ενσωματώνεται στίς συμβολαιογραφικές πράξεις...
 Πού καταλήξαμε;; Ένας ακόμη κρίκος στην Ελληνική Γραφειοκρατία...
---
*: Πάρτε εκεί στον Σύριζα κάποιον να ξέρει καλά γερμανικά, ώστε να κάνετε τουλάχιστον σωστές μεταφράσεις...