Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Ίσως, υπάρχει ακόμα λίγος καιρός. Πρίν να είναι πολύ αργά...

Δέν ξέρω πότε ακριβώς γράφτηκε αυτό το κείμενο ώστε να επιτρέπεται να χαρακτηρισθεί  "προφητικό".
Ας το διαβάσουμε, ακόμα και τώρα, πρίν να είναι πολύ αργά.
http://www.foundalis.com/rlg/Ekthesi_Elenitsas.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: